ติดต่อเรา


เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม

093 - 786 - 1292    คุณฐิติกานต์  นิราศห้อง (แอน)

080 - 547 - 4284    คุณสธินี   วงศ์มณฑา (แป้ง)

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ 256...